Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Tokenisering is een term die voor veel mensen relatief nieuw is. Het tokenizen is echter allesbehalve een nieuw begrip. Het betreft hier een technologie die al lang bestond voordat de wereld het begon te merken. De digitalisering van de maatschappij zorgde ervoor dat het potentieel van tokenisatie steeds meer benut werd en hierdoor onder de aandacht bij het grote publiek kwam. Een technologie wat ooit begon als toepassing om persoonlijke gegevens te beveiligen wordt nu in een iets andere vorm toegepast als zeer interessante optie voor velen om te kunnen investeren in bijvoorbeeld vastgoed. Een goede reden om een blik te werpen de verschillende opties in tokenization.

Wat is tokenization?

Tokenization wordt bij ons ook wel tokenisatie genoemd. Het betreft hier een verzamelterm waarmee je een bezit of een recht op toegang kunt aanduiden maar dan in een zeer ruime zin van het woord. De beste manier om uit te leggen wat tokenization is, is door het geven van inzichten in het gebruik van deze technologie. De term zelf is niet in één zin te vangen.

Een token kan bijvoorbeeld ook een muntje zijn waarmee je een drankje kunt kopen op een festival. In dat geval heb je een traditionele munteenheid, zoals de euro, ingewisseld voor het recht om bij een van de uitgiftepunten je pintje te halen. Een andere vorm van tokenization heeft een taalkundige doelstelling. Deze techniek kan worden toegepast om een tekst op te splitsen in delen om het lezen en leren van de tekst makkelijker te maken. Een andere toepassing die niet onbenoemd mag blijven, is de toepassing van tokenization om geverifieerd te stemmen voor een verkiezing.

Veelzijdige toepassingen van tokenisatie

Veel mensen relateren tokenisatie aan het gebruik van de blockchain technologie. Bezittingen die in de echte wereld bestaan kunnen (desgewenst in delen) worden verhandeld als token op een blockchain. Dit is in een notendop de achterliggende gedachte van het concept achter Immotokens. We bieden kleinere eigendomsrechten aan die een waarde vertegenwoordigen die in verhouding staat tot de investering. Hiermee wordt een investering in een groter project voor veel mensen zeer toegankelijk gemaakt en het bezit van een token biedt hiermee de mogelijkheid om hieruit een meerwaarde (lees: inkomsten) mee te genereren. Het toepassen van blockchain op vastgoedinvesteringen was voor veel mensen nieuw in sommige gevallen zelfs een bewuste kennismaking met de term “tokenisatie”. Daarnaast wordt de toepassing van tokenisatie vaak gerelateerd aan het gebruik van digitale munteenheden. Voor de oorsprong van tokenisatie moeten we terug naar een tijd die best lang voor het ontstaan van de Bitcoin (de eerste geïntroduceerde digitale munteenheid) ligt.

Wat weinig mensen weten is dat de oorsprong van tokenisatie ligt in de gegevensbeveiliging. Een goed voorbeeld hiervan is het gebruik van een credit card. De technologie kan immers uitstekend worden toegepast om de persoonlijke gegevens van klanten om te zetten in gecompliceerde cijfer en karakter reeksen die niet kwetsbaar zijn voor hacking. Daarnaast was Facebook een van de grondleggers van tokenisatie. Denk hierbij aan de verkoop van Facebook credits om bekende games als Farmville en Candy Crush te kunnen spelen. Facebook had als snel de “Tokenize alles” instelling, wat een vooruitziende blik bleek te zijn als je de huidige tokenisatie toepassingen bekijkt.

Verschillende vormen van tokenization

Het bovenstaande brengt ons bij de verschillende vormen van tokenization. Er zijn immers meerdere tokenization types te onderscheiden. We zetten hieronder de verschillende vormen op een rijtje zodat je inzicht krijgt in het potentieel van tokenization.

  • Vault Tokenization. De term “vault” is een Engels term voor een “kluis” en met het benoemen van vault tokenization richten we je aandacht op een van de traditionele tokenisatie toepassingen. Tokenisatie in een kluis heeft immers betrekking op het gebruik van een beveiligde database, ook wel de vault database genoemd. Vault tokenization heeft dus betrekking op de beveiliging van gevoelige persoonsgegevens zoals eerder in dit artikel beschreven. Gebruikers kunnen getokeniseerde gegevens ontcijferen met behulp van tabellen die hiervoor beschikbaar worden gesteld.
  • Vaultless Tokenization. Zoals de naam al aangeeft is dit een alternatief voor vault tokenization. Er wordt bij deze toepassing (voor het beveiligen van gevoelige persoonsgegevens) juist geen gebruik gemaakt van een kluis maar van veilige toepassingen die werken met behulp van cryptografie. De keuze voor cryptografie is goed te verklaren want dit is een ijzersterke wiskundige versleuteling die vrijwel niet te kraken is. De cryptografische toepassingen maken gebruik van algoritmen die werken op basis van bepaalde normen voor de omzetting van gevoelige in niet gevoelige gegevens. De tokens die bij de toepassing van vaultless tokenization worden gecreëerd, kunnen worden gedecodeerd om de oorspronkelijke gegevens te verkrijgen zonder een tokenization-kluis database. Uiteraard is dit voorbehouden aan geautoriseerde gebruikers.
  • Tokenization in NLP. De letters NLP staan voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Het betreft hier een term voor de manier waarop we de wereld om ons heen waarnemen waarbij we gebruik maken van ons zenuwstelsel en voorstellingen. Met betrekking tot tokanisering kan voor deze toepassing gebruik worden gemaakt van woord tokenisatie. Dit is een van de meest gebruikte tokanisatietypes in natuurlijke taalverwerking. Woord tokenisatie houdt in dat een bepaald stuk tekst wordt onderverdeeld in afzonderlijke woorden met behulp van een specifiek scheidingsteken. Het gebruik van dit scheidingsteken helpt bij het bepalen van verschillende tokens op woordniveau. Om te voorzien in deze doelstelling kan ook worden gekozen voor karakter tokenization en/of voor de tokenisatie van subwoorden.
  • Tokenization waarbij gebruik wordt gemaakt van blockchain technologie. Deze vorm van tokenisatie is gericht op het verhandelen van digitale activa in het ecosysteem van een blockchain project. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van platform tokens, utility tokens, governance tokens en non fungibele tokens die ook wel NFT’s worden genoemd. Platform tokenization verwijst voornamelijk naar het uitgeven van tokens aan blockchain infrastructuren voor het ontwikkelen van gedecentraliseerde applicaties. Denk hierbij aan het faciliteren van smart contracts die worden bekostigd door het op de markt brengen van digitale munteenheden. Utility tokens worden uitgerold als onderdeel van een protocol om toegang te krijgen tot specifieke diensten. Dit soort tokens worden dus niet gecreëerd voor directe investeringen. Governance tokenization richt zich op blockchain gebaseerde stemsystemen om het besluitproces rondom gedecentraliseerde protocollen te verfijnen. Het gebruik maken van non fungibele tokens (NFT’s) zijn op dit moment een van de meest populaire vormen van tokenization. De NFT’s vormen immers de digitale representatie van unieke activa. Hierbij kan gedacht worden aan kunstwerken maar het gebruik van non fungibele tokens gaat veel verder dan dat. In veel gevallen kan de waarde van activa immers niet opgesplitst worden maar door het tokeniseren worden er mogelijkheden gecreëerd die deze constructie wel mogelijk maakt. Het tokeniseren van onroerend goed is hier een goed voorbeeld van. Dit is dus de vorm van tokenization die wordt toegepast door het uitgeven van Immotokens. Het grote voordeel van deze vorm van tokenisatie is dat geïnteresseerden niet direct voor een zeer grote investering staan en dus geen “verplichting” hebben om een volledig pand aan te kopen. Het grote voordeel van deze vorm van tokenizen is dat je al kan investeren met weinig geld en zelfs een wat kleiner budget kunt laten renderen. Lees hier meer over enkele concrete tokenization projecten in België.

Heb je vragen over ons aanbod en/of interesse om vrijblijvend met ons af te stemmen wat voor jou de mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op.

Wil je meer informatie?

Spreek met een van onze beleggingsadviseurs. We bezorgen je graag meer informatie of een rendementssimulatie. Vraag hieronder een kennismakingsgesprek aan.