Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Wat is een smart contract?

In het kort: een smart contract kan je best vergelijken met een programma dat contracten automatiseert. Je kan er bepaalde criteria, voorwaarden en automatisaties in verwerken. Smart contacts maken het dan ook mogelijk om een of meerdere transacties af te wikkelen zonder tussenkomst van een derde partij. Immotokens gebruikt smart contracts om investeringen in vastgoed te automatiseren. Hoe we dit doen, leggen we in dit artikel uit.

Waarom automatisering een noodzaak is in iedere bedrijfstak

In elke bedrijfstak is automatiseren (vroeg of laat) een noodzaak. daar is vrijwel geen ontkomen aan maar die wens is er ook niet. Het automatiseren van processen biedt immers veel voordelen. Een van de voordelen is het maximaliseren van de winst. Automatisering is een uitstekend middel om diverse kosten tot het maximum te realiseren. Dit brengt ons automatisch naar een andere belangrijke reden om te kiezen voor automatisering en dat is efficiëntie. Door het automatiseren van processen zorg je dat alle procedures zo soepel mogelijk verlopen en neem je de kans op het maken van menselijke fouten volledig weg. De menselijke invloed wordt immers tot het minimum beperkt.

De blockchain technologie is een van de technologieën die automatisering als een van de belangrijkste kernfuncties hebben. In dit geval wordt er gebruik gemaakt van smart contracts om de automatiseringsbehoefte daadwerkelijk te realiseren. Smart contracts vormen de kern van automatisering.

Wat zijn smart contracts?

Een smart contract is een term dat gebruikt wordt om een digitaal protocol te omschrijven dat ervoor zorg draagt dat een overeenkomst (contract) op de meeste veilige manier inzichtelijk wordt gemaakt en desgewenst automatisch wordt uitgevoerd als er wordt gedaan aan de afgesproken criteria. De naam “smart” geeft al aan dat automatisering ten grondslag ligt aan het protocol.

Smart contracts zijn de digitale codes die worden gebruikt om activa zoals aandelen, geld of andere eigendommen uit te wisselen zonder tussenkomst van derde partijen. Het betreffen hier dus volledig geautomatiseerde of zelf uitvoerende contracten die de overeenkomst tussen twee partijen vastgelegd met behulp van code. Een slim contract is gedistribueerd, gedecentraliseerd en transparant omdat het op een blockchain technologie draait.

Een smart contract kan worden gebruikt om op de meest veilige manier rechten en plichten inzichtelijk te maken maar kan ook gebruikt worden voor meerdere toepassingen. Een smart contract kan onder andere controleren of alle partijen, die gezamenlijk een smart contract zijn overeengekomen, aan hun verplichtingen voldoen. Als dit het geval is, weet het smart contract welke actie uitgevoerd moet worden. Dit kan het vrijgeven van geld zijn of het automatisch versturen van een autorisatie om gebruik te maken van een dienst.

Wie heeft dit soort “slimme contracten” uitgevonden?

Het idee van het gebruik van slimme contacten is zeker niet nieuw. Nick Szabo introduceerde dit idee al twee decennia geleden. De achterliggende gedachte van het idee was “een reeks van beloften die in een digitale vorm moesten worden gespecificeerd”. De twee speerpunten van het idee waren het gebruik van digitale valuta en digitale contracten. Het idee kreeg (in geëvolueerde) vorm echt gestalte met de introductie van de blockchain technologie. In eerste instantie was de technologie alleen in staat om alleen wat eenvoudige vormen van slimme contracten vorm te geven en uit te voeren. Het concept werd verder ontwikkeld naar de huidige vorm met de opkomst van Ethereum. Dit is de reden dat met behulp van het Bitcoin protocol alleen maar gebruik gemaakt kan worden van eenvoudige smart contracts en dat je voor de meest geavanceerde protocollen beter terecht kunt op het Ethereum netwerk. De Bitcoin, de moeder van de cryptomunten, is immers veel eerder stadium geïntroduceerd.

Doelstelling van het gebruik van smart contracts

Het vermogen van slimme contracten om regels te verankeren is om meerdere redenen erg nuttig. De belangrijkste doelstelling van het gebruik van smart contracts is het bieden van een betere, digitale beveiliging dan bij traditionele contracten het geval is. Daarnaast zorgt deze vorm van automatisering/ digitalisering voor een aanzienlijke kostenbesparing. In theorie heb je hiervoor immers geen notaris of juridische ondersteuning voor nodig waarmee een aanzienlijk hoog bedrag aan kosten wordt gereduceerd.

Voordelen van het gebruik van automatische digitale contracten op een rijtje:

  • Slimme contracten bieden een veilige omgeving voor het uitvoeren van overeenkomsten.
  • Slimme contracten zijn autonoom wat de functionaliteit hiervan naar een hoger niveau brengt.
  • Slimme contracten kunnen niet door een derde partij onderbroken worden
  • Slimme contracten bieden een omgeving waarbij het hebben of het creëren van vertrouwen geen rol speelt.
  • Slimme contracten zijn kosteneffectief
  • Slimme contracten bieden snelle prestaties

Het gebruik van een smart contract in de praktijk

Er zijn diverse voorbeelden van het gebruik van een smart contract in de praktijk te benoemen. Bij veel cryptocurrencies worden smart contracts gebruikt als basis voor het concept. Daarnaast worden smart contracts (zoals aangegeven) veelvuldig gebruikt bij het gebruik van de blockchain technologie. Ook bij Immotokens wordt er gebruik gemaakt van smart contracts. Immotokens gebruikt smart contracts om de rechten en plichten van de vastgoedeigenaren vast te leggen en voor alle betrokken partijen inzichtelijk te maken. Zo kunnen we de kosten ongelofelijk drukken en vastgoedinvesteringen toegankelijk maken voor iedereen!

Heb je vragen over ons aanbod en/of interesse om vrijblijvend met ons af te stemmen wat voor jou de mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Wil je meer informatie?

Spreek met een van onze beleggingsadviseurs. We bezorgen je graag meer informatie of een rendementssimulatie. Vraag hieronder een kennismakingsgesprek aan.