Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

We hoeven helemaal niet zo gek ver in het verleden te duiken om terug te gaan naar de tijd dat vrijwel niemand had gehoord van de term “tokenizen”. Tegenwoordig kunnen we gerust stellen dat het tokenizen de fundamentele benadering van het investeren heeft getransformeerd. De invloeden van het tokenizen van fysieke activa op de economie zijn groot. Wat de gevolgen (lees: jouw kansen) hiervan zijn, ontdek je hieronder.

Wat is tokenizen?

Tokenizen is een verkooptechniek waarbij de waarde van een fysiek goed of aandeel wordt opgedeeld in tokens om de drempel om hierin te investeren lager te maken. Deze tokens worden immers tegen een lagere waarde dan de werkelijke waarde van het fysiek goed of aandeel verkocht. Dit is uiteraard omdat de gehele waarde in partjes is verdeeld. Op deze manier ontstaat er een gedeeltelijke investering en is er sprake van een gedeelde winst als deze investering uiteindelijk tegen een hoger bedrag wordt verkocht als de oorspronkelijke waarde.

Invloeden van de gedecentraliseerde economie

Als we de economische ontwikkelingen van de laatste periode in ogenschouw nemen, zien we een duidelijke beweging naar de gedecentraliseerde toepassingen. Alleen al de toegenomen interesse om gebruik te maken van de blockchain technologie in vastgoed is hiervan een sprekend voorbeeld. Deze beweging is goed te verklaren. Een gedecentraliseerde economie biedt immers veel praktisch toepasbare kansen. Hierbij kom je al snel op de mogelijkheden van cryptocurrency uit maar de mogelijkheden gaan veel verder dan een cashloze maatschappij. Steeds meer fysieke activa kan immers digitaal worden vertegenwoordigd. Dit is het aspect waarin het tokenizen in beeld komt.

Gevolgen van tokenisering voor de financiële markt

De impact van tokenisering voor de financiële markt is groot. Een van de belangrijkste gevolgen is dat het de gehele financiële markt zal transformeren. Er vormt zich een compleet andere benadering waarbij er vaak gebruik wordt gemaakt van de decentrale blockchain technologie. Hoewel er sprake is van de uitgifte van een blockchain token, wordt er in geval van tokenisering wel een eigentijdse twist aan gegeven. De tokens dienen immers als opslagplaats van de waarde naast het dragen van de bijbehorende rechten. In geval van tokenisering van fysieke activa blijft de reële activa buiten de keten om bestaan. Er is dus geen sprake van een complete digitalisering wat bij de toepassing van de blockchain technologie (bijvoorbeeld bij cryptocurrency) wel het geval kan zijn.

Invloed van de uitgifte van tokens om activa te financieren

De invloed van de uitgifte van tokens om fysieke activa te financieren is groot. Deze nieuwe vorm van (beperkte) waarde uitgifte voorziet immers in een grote behoefte in en verbetering van efficiëntie en transparantie in vermogensbeheer. Daarnaast wordt het hierdoor een stuk eenvoudiger gemaakt om op bredere basis te kunnen investeren zonder dat een beperkte liquiditeit een beperkt struikelblok vormt. Dit betekent in de praktijk dat tokenizen een cruciale rol zal spelen in het verbeteren van de toegankelijkheid in opties voor het investeren in activa. Het lagere minimum investeringsbedrag en een kortere vastgestelde minimum periode hiervoor zou de drempel voor geïnteresseerden in vermogensbeheer aanzienlijk kunnen verlagen. Een ander aspect waarop de uitgifte van tokens om fysieke activa te financieren invloed zal hebben is de mogelijkheid om sneller en goedkoper transacties uit te voeren zonder dat dit ten koste gaat van de transparantie en de verantwoordelijkheidsplicht van de betrokkenen.

Het gebruik maken van tokens een stap in de toekomst

Gezien het feit dat het gebruik maken van tokens om fysieke activa te financieren een invulling geeft aan veel behoeften, kunnen we gerust stellen dat dit een stap in de toekomst is. Deze optie zal een grote impact hebben op de economie. Uiteraard leveren de steeds groter wordende digitale golf en de wereldwijde behoefte om iedere activiteit digitaal uit te voeren hier een belangrijk aandeel in. Het tokenizen van de fysieke activa gaat een groot deel van dezelfde activa in een sneltreinvaart naar de digitale platformen kunnen brengen. Ben jij klaar voor de toekomst en stap jij in deze sneltrein?

De manier waarop Immotokens het tokenizen toepast

We kunnen de toepassing va het tokenizen het beste verder uitleggen aan de hand van een praktisch voorbeeld. Hierbij richten we onze blik op de manier waarop Immotokens het tokenizen toepast. Je kunt bij Immotoken immers terecht voor een investering in vastgoed. Je koopt hierbij niet een geheel pand om deze verhuren maar een deel hiervan. Hiervoor schaf je een immotoken aan. Het geheel aan immotokens vormt een gehele investering in een pand. Dit pand wordt verhuurd waardoor je een passieve inkomstenbron gegenereerd. De hoogte van deze inkomsten hangt af van de hoogte van jouw aandeel in de investering in het betreffende pand. Deze verdeling wordt ook wel tokenizen genoemd. Je token brengt in verhouding evenveel op als een klassieke vastgoed investering. In geval van het concept van Immotokens snijdt het mes aan twee kanten. Je ontvangt immers niet alleen maandelijks de huuropbrengst maar na een aantal jaren wordt het pand verkocht. Uit deze opbrengst krijg je uiteraard jouw verkoopwaarde inclusief de meerwaarde. Je hoeft de stand van zaken op de huidige huizenmarkt maar een beetje te volgen om te weten dat dit een zeer interessante optie is!

Heb je vragen over ons aanbod en/of interesse om vrijblijvend met ons af te stemmen wat voor jou de mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op.

Wil je meer informatie?

Spreek met een van onze beleggingsadviseurs. We bezorgen je graag meer informatie of een rendementssimulatie. Vraag hieronder een kennismakingsgesprek aan.