Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Het was een kwestie van tijd voordat de blockchain technologie ook zou worden toegepast in de vastgoedsector. Blockchain heeft, mede door de opkomst van cryptocurrency en tokens immers een grote invloed gehad op de traditionele financiële markten en het bankwezen. Het was dan ook al snel duidelijk dat het niet de vraag was of de blockchain technologie voor vastgoed zou worden toegepast maar wanneer dit zou gebeuren. Inmiddels zijn er meerdere op blockchain gebaseerde vastgoed bedrijven ontstaan en wordt het duidelijk hoe blockchain voor vastgoed een keerpunt in deze sector vormt.

Waarom het op de traditionele manier investeren in commercieel vastgoed niet voor iedereen is weggelegd

Dat commercieel vastgoed een grote rol speelt in de wereldeconomie is iedereen het wel over eens. Er gaan jaarlijks vele miljarden dollars om in deze sector en de corona pandemie lijkt op geen enkele manier vat te krijgen op deze branche. Hierdoor lijkt het dat deze sector het vrij goed doet (om het op de meest bescheiden manier uit te drukken) maar dit plaatje lijkt voor buitenstaanders mooier dan het daadwerkelijk is. De volatiliteit (de beweeglijkheid) van de markt wordt door veel mensen als een groot struikelblok gezien. Hierdoor is het investeren in vastgoed vaak alleen voorbehouden voor de hogere klasse.

Voor de middenklasse lag de optie om te investeren in commercieel vastgoed ver buiten bereik. De belangrijkste reden hiervoor was dat ze de financiële risico’s eenvoudigweg niet konden veroorloven. Daarnaast speelden veel andere factoren een rol waarom de vastgoedsector voor veel mensen buiten bereik bleef. Denk hierbij aan op het oog eenvoudige zaken als het voldoen aan de liquiditeitsvereisten, het verkrijgen van financieringen en de beschikking hebben over de geschikte fondsbeheerders.

Het zal de oplettende lezer opgevallen zijn dat we deze laatste alinea in de verleden tijd hebben geschreven. Dit is een bewuste keuze die je volledig zult begrijpen als je het aanbod van Immotokens hebt ontdekt. Je kunt bij Immotokens immers al vanaf een minimum bedrag van €50 investeren in vastgoed zonder dat er liquiditeitsvereisten gesteld worden. Het verkrijgen van een financiering is dus niet aan de orde!

De invloed van de blockchain technologie op de vastgoedmarkt

De invloed van de blockchain technologie op de vastgoedmarkt is groot te noemen. Deze moderne toepassing maakt de pijnpunten van de traditionele vastgoedmarkt enorm goed zichtbaar omdat er een interessant alternatief wordt geboden. Blockchain technologie maakt immers inzichtelijk dat de traditionele vorm van de vastgoedmarkt wat verouderd begint te raken en hiermee wat achterhaald is. De belangrijkste invloed van de blockchain technologie op de vastgoedmarkt heeft immers betrekking op de toegankelijkheid en dat is precies het punt waarin de voornaamste behoefte ligt. Het toegankelijker maken van de vastgoedmarkt met behulp van de blockchain technologie wordt op verschillende manieren gerealiseerd. Een blik op de karakteristieke eigenschappen van deze technologie maakt dit inzichtelijk.

Hoe werkt blockchain technologie?

De blockchain technologie heeft een aantal karakteristieke eigenschappen die haaks staan op de factoren die de traditionele sectoren kenmerken. Dit is niet alleen het geval als er een vergelijking wordt gemaakt met de financiële sector maar zeker ook met de vastgoedsector. De achterliggende gedachte van blockchain technologie is te omschrijven met de term “Don’t trust, verify”. Dit kun je vertalen als “vertrouw niet, controleer”. De letterlijke vertaling van de term “blockchain” is een “keten van blokken”. Hiermee creëren we direct een goede visualisatie van een blockchain structuur. Deze structuur bestaat uit een denkbeeldige ketting die wordt gevormd door blokjes informatie die elkaar opvolgen.

De blockchain technologie kun je zien als een grote digitale databank die niet beheerd wordt door één enkele partij (zoals bij de traditionele banken het geval is) maar door het grote aantal computers die hierop aangesloten zijn. Deze aangesloten computers controleren iedere uitgevoerde transactie. Op deze manier ontstaat er een lange ketting van onveranderbare- en onkraakbare informatie waarbij ook nog eens gebruik wordt gemaakt van een ingewikkelde wiskundige versleuteling. Hierdoor wordt het nagenoeg onmogelijk om te frauderen met de gegevens.

Waarom blockchain voor een keerpunt in de vastgoedsector zorgt

Uit het bovenstaande is al behoorlijk op te maken waarom en hoe blockchain voor een keerpunt in de vastgoedsector zorgt. Het gebruik van blockchain technologie is niet alleen een zeer veilige methode maar maakt ook het gebruik van een derde partij (zoals een bank of een overheid) volledig overbodig! Het zijn juist deze tussenpersonen die vaak verantwoordelijk zijn voor de ingewikkelde structuur van de financiële- en vastgoedsector en ervoor zorgen dat de kosten die afgedragen moeten worden in deze sector zeer hoog oplopen. Aangezien alleen al in de financiële sector het aantal tussenpersonen overweldigend is, stijgt het totale benodigde budget aanzienlijk. Uiteraard ervaart de vastgoedsector hier indirect ook de negatieve gevolgen van. Door het gebruik maken van de blockchain technologie wordt het aantal tussenpersonen aanzienlijk beperkt en dat is merkbaar in de kosten.

Een ander belangrijk punt heeft zoals aangegeven betrekking op de transparantie. Het lijdt geen twijfel dat de blockchain technologie in staat is om de transparantie te bieden waar de vastgoedsector zo’n enorme behoefte aan heeft. Het is immers een sector die zeer gevoelig is voor corruptie. Door het gebruik maken van de transparante (blockchain) systemen, kan hier voor een groot deel een einde aan komen. Dit punt is op een eenvoudige manier praktisch toepasbaar. Als vastgoedbedrijven besluiten om blockchain te gaan gebruiken, kunnen klanten precies zien waar hun geïnvesteerde geld naar toe gaat. Daarnaast ontstaan er geen data silo’s want er wordt één bron vormgegeven waarin geïnteresseerden toegang krijgen tot alle informatie die zij nodig hebben met betrekking tot de investering in een vastgoedproject.

De informatie die Immotokens deelt, sluit volledig aan op het bovenstaande. Wij stellen een uitgebreide informatienota op zodat je alle informatie tot je beschikking hebt als vastgoedinvesteerder. In deze nota staat niet alleen alle informatie over het betreffende pand maar ook over de algemene- en juridische voorwaarden. Onder het kopje “documentatie” vind je maandelijks een update met betrekking op je investering. De belangrijke en persoonlijke informatie ontvang je uiteraard per e-mail.

Toegankelijke vastgoedsector als stap in de toekomst

Het toegankelijke karakter van de vastgoedsector als gevolg van het gebruik van de blockchain technologie kan gezien worden als belangrijke stap in de toekomst. Deze gedecentraliseerde techniek voorziet immers in belangrijke waarden zoals efficiëntie en toegankelijkheid. Juist dit zijn de waarden die voor geïnteresseerden van groot belang zijn. Dankzij Immotokens kun je bijvoorbeeld al binnen enkele minuten vastgoedeigenaar zijn en kun je volgende maand al genieten van je eerste huuropbrengsten. Dit is mogelijk omdat wij gebruik maken van de mogelijkheden die de blockchain technologie ons biedt. Wij hebben de stap in de toekomst al gezet en hebben de barrières weggenomen die er nog wel liggen als je jouw weg zoekt via de traditionele financiële- en vastgoedmarkt.

Heb je vragen over ons aanbod en/of interesse om vrijblijvend met ons af te stemmen wat voor jou de mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op.

Wil je meer informatie?

Spreek met een van onze beleggingsadviseurs. We bezorgen je graag meer informatie of een rendementssimulatie. Vraag hieronder een kennismakingsgesprek aan.