Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Er bestaan verschillende types commercieel vastgoed, waaronder kantoren, winkels, hotels en appartementencomplexen. Deze kunnen worden gefinancierd door middel van eigen vermogen of met behulp van een hypotheek. Eigen vermogen kan in de vorm van contant geld of andere activa zoals aandelen en obligaties worden ingezet. Hierbij is het belangrijk dat er voldoende liquide middelen zijn om de aankoop te financieren en eventuele toekomstige investeringen te doen. Hypotheken voor commercieel vastgoed zijn meestal lange termijn leningsovereenkomsten die variëren in looptijd (vaak tussen 5-30 jaar) en rentepercentages (meestal variabel). Om toegang tot hypothecaire financiering te krijgen, moet men vaak eerst bewijzen dat ze over genoeg financiële reserves beschikken om de maandlasten te betalen alsmede het onderpand biedt (de woning).

Dit zijn de verschillende mogelijkheden om commercieel vastgoed te financieren:

  1. Bankleningen: Dit is de meest voorkomende manier om commercieel vastgoed te financieren. Door middel van een banklening kunnen investeerders geld lenen tegen een vaste rente, waardoor ze het gewenste bedrag in één keer kunnen betalen. Lees hier wat je kan doen als de bank jou geen lening wilt geven.
  2. Private lening: Eigenaren en investeerders die niet over genoeg liquiditeit beschikken om hun project zelf te financieren, kunnen ook opteren voor private leningverstrekkers zoals particuliere beleggers of financiële instellingen die bereid zijn geld uit te lenen aan ondernemingen met eigendommengaranties als collateral.
  3. Crowdfunding: Crowdfundingplatforms stellen investeerders in staat om directe investeringen te doen in immobiliënproject door middel van crowdfundingsites zoals Immotokens. Het voordeel hiervan is dat het investeringsproces vereenvoudigd wordt en er minder tijd nodig is dan bij traditionele methodes van vastgoedfinanciering .
  4. Kredietfaciliteit: Vermogensbeheerders en financiële instelling biedenn soms kredietfaciliteit aan waarmee eigenaren toegang tot extra liquide middelengeven wanneer ze meer cashflow nodig hebben voor hun project. Deze lijnen variëren vaak afhankelijk van de risicoprofiel van de onderneming, maar zijn wel nuttige instrument om commercieel vastgoed op snelle wijze te financieren.

Wil je meer informatie?

Spreek met een van onze beleggingsadviseurs. We bezorgen je graag meer informatie of een rendementssimulatie. Vraag hieronder een kennismakingsgesprek aan.