Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Een beleggingshypotheek is een hypotheek waarmee je geld kunt lenen voor het aankopen van beleggingsobjecten. Het doel van deze hypotheken is om investeringen te financieren met behulp van leningen die gebaseerd zijn op de waarde van het onroerend goed dat als onderpand wordt gebruikt. De rente die betaald moet worden, is meestal hoger dan bij andere soorten hypotheken omdat de bank een groter risico neemt door geld uit te lenen aan iemand die niet over genoeg contant geld beschikbaar heeft voor investering.

Wat zijn de voordelen van een beleggingshypotheek?

1. U kunt een hoger rendement behalen op uw geld dan bij andere vormen van hypotheken, zoals spaarhypotheken.

2. U kunt de waarde van uw belegging gebruiken om het bedrag dat u aan rente betaalt te verlagen of zelfs af te schrijven als onderdeel van de hoofdsom die wordt terugbetaald.

3. De maandelijkse betalingen die u doet, kunnen lager zijn dan die van reguliere hypotheken omdat er minder rente is verbonden aan een beleggingshypotheek.

4. Er is meestal gelegenheid om extra in te leggen en dus meer belastingvoordeel te genieten door middel van belastingaftrek op de rente (indien toepasselijk).

5. Beleggingshypotheken bieden flexibiliteit omdat er verschillende opties beschikbaar zijn, zoals variabele tarieven, vastrentende tarieven en combinaties daarvan.

Wat zijn de nadelen van een beleggingshypotheek?

1. U moet een vast bedrag aan geld lenen om het te gebruiken als startkapitaal voor uw belegging.

2. De hypotheekverstrekker zal de lening verstrekken op basis van uw financiële positie, waaronder inkomen, vermogen en kredietwaardigheid.

3. U dient een onderpand te stellen dat wordt gebruikt om de lening terug te betalen in het geval dat u niet meer in staat bent de maandelijkse aflossingen te maken of faillissement oploopt.

4. De rente die is verbonden aan het krediet is variabel en afhankelijk van marktomstandigheden, waardoor ze tijdens de looptijd van het krediet kan fluctueren.

5. Als u besluit om vroeg afgeloste aflossingen op de hypotheeklening te doen, dan kunt u extra boetes incasseren die door de bank worden gesteld als strafmaatregel voor het voortijdig betalingsgedrag .

Waar kan je terecht voor een beleggingshypotheek?

Er zijn verschillende financiële instellingen die beleggingshypotheken verstrekken, zoals banken, makelaars en onlinemakelaars. U kunt ook contact opnemen met een financieel adviseur die u meer informatie over de opties kan geven.

Wil je meer informatie?

Spreek met een van onze beleggingsadviseurs. We bezorgen je graag meer informatie of een rendementssimulatie. Vraag hieronder een kennismakingsgesprek aan.