Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Hypotheken voor beleggingspanden zijn leningen die worden gebruikt om eigenaar te worden van een beleggingspand. Het kan gaan om winkels, kantoren, hotels of andere commerciële panden waarmee de verhuurder maandelijks inkomsten genereert. Deze hypotheekvorm richt zich op investeerders die geld willen lenen voor het kopen van eigendommen met als doel er rendement uit te halen. Meestal is de rente hoger dan bij traditionele hypotheken omdat er meer risico is aan verbonden en bankiers ervan overtuigd moet wordenzijn dat de investering rendabel is.

Wat zijn de voordelen van een hypotheek om te investeren in vastgoed?

1. Hogere rendementen: Investeren in vastgoed kan u een hoog rendement opleveren als het goed wordt beheerd en verhuurd.

2. Lage rente: De hypotheekrente is meestal lager dan de marktrente voor kortlopende leningen, waardoor u meer geld overhoudt om te investeren.

3. Afbetaling van schuld: Door middel van een hypotheek af te lossen, vermindert u de maandelijkse lasten die met het bezit gepaard gaan en creëert u mogelijke extra inkomsten door huurinkomsten of waardestijging van het onroerend goed.

4. Extra financieringsmogelijkheden: Als uw financiën niet toereikend zijn om eigenaar te worden van bepaald vastgoed, biedt een hypotheek extra financiële middelen om dit doel te bereiken.

Wat zijn de nadelen van een hypotheek voor beleggingspanden?

1. Hogere rente: Hypotheken voor beleggingspanden worden gecategoriseerd als zakelijke leningen, waardoor de rentes meestal hoger zijn dan die van woonhypotheken.

2. Striktere kredietwaardigheidseisen: Omdat een hypotheek voor beleggingspanden meestal een groter bedrag betreft, hebben veel geldverstrekkers strengere kredietwaardigheidseisen om erop toe te zien dat je in staat bent de lening terug te betalen.

3. Lagere leningslimiet: Eigenaren van beleggingspanden hebben vaak minder ruimte bij hun hypothecaire lening omdat ze nog andere financiële verplichtingen hebben zoals belasting en onderhoudskosten aan hun pand. Dit kan resulteren in een relatief lager leningsbedrag dan wat mogelijk is met woonhypotheken of andere soortgelijke financieringen.

4. Complexe procedure: Beleggingsobjectfinanciering is over het algemeen complexer dan andere soortgelijke financieringen omdat er verschillende partijen bij betrokken zijn – waaronder verhuurders, makelaars en bankiers – die allemaal samengaan om de looptijd van de hypotheek vast te stellen en regeling afspraken maken over hoeveel rente moet worden betaald enzovoorts.

Wat kan je terecht voor een hypotheek voor beleggingspanden?

Voor een hypotheek voor beleggingspanden kun je terecht bij verschillende banken. Het is belangrijk om de juiste bank en het beste aanbod te vinden dat past bij jouw specifieke situatie. Let erop dat de rentepercentages, looptijden en andere kosten variëren per instelling. Neem contact op met meerdere financiële instellingen om te vergelijken wat ze u aanbieden als het gaat om hypotheken voor beleggingspanden.

Wat als je niet bij een bank terecht kan voor een hypotheek voor beleggingspanden?

Als je niet bij een bank terecht kan voor een hypotheek voor beleggingspanden, is het mogelijk om geld te lenen van particulieren. Via Immotokens kan u in contact komen met vermogende investeerders die bereid zijn om geld te lenen aan mensen met een goede credit score en rendabele investeringen. Ook kun je proberen alternatieve leningaanbieders zoals peer-to-peer platforms of online kredietverstrekkers benaderen. Deze opties hebben meestal minder strenge vereisten dan grote financiële instellingen, maar de rentepercentages en de aflossingstermijnen kunnen hoger zijn dan bij traditionele leningaanbieders.

Wil je meer informatie?

Spreek met een van onze beleggingsadviseurs. We bezorgen je graag meer informatie of een rendementssimulatie. Vraag hieronder een kennismakingsgesprek aan.