Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Meer dan 170 economen ondertekenden deze kritische opinie over cryptoactiva. Ze kaarten de risico’s en en potentiële schade aan. In de opinie stellen ze 4 fundamentele principes voor om om te gaan met cryptoactiva:

  1. Weiger cryptoactiva met een nutteloze en schadelijke impact op het milieu. 
  2. Weiger cryptoactiva die expliciet de anonimiteit van hun bezitters willen beschermen bij transacties boven een bepaalde drempelwaarde. 
  3. Voorkom het ontstaan van een parallel monetair systeem dat vrij is van de sociale beperkingen die gelden voor alle andere actoren. 
  4. Leg alle spelers die toegang verlenen tot cryptoactiva dezelfde regels op als die voor traditionele financiële spelers.

Immotokens doorstaat (bewust) al deze principes:

  1. We hebben geen schadelijke impact op het milieu.
  2. We werken met KYC modules die anonimiteit onmogelijk maken.
  3. We werken binnen het huidige juridische en fiscaal kader.
  4. We volgen de financiële regelgeving en het FSMA.

Meer nog, we vallen binnen de “nuttige innovatie categorie” zoals ze zelf aanhalen:

Digitale activa kunnen vastgeroeste gewoontes door elkaar schudden en nuttige innovaties introduceren, zoals ‘slimme contracten’ via blockchaintechnologie ondertekenen, de tussenpersonen bij eigendomsoverdracht overbodig maken of grensoverschrijdende betalingen versnellen.

Onze missie is om vastgoedinvesteringen te democratiseren. Dankzij slimme contracten en blockchaintechnologie kunnen we dit realiseren, een innovatie om trots op te zijn!

Wil je meer informatie?

Spreek met een van onze beleggingsadviseurs. We bezorgen je graag meer informatie of een rendementssimulatie. Vraag hieronder een kennismakingsgesprek aan.