Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Immotokens est uniquement disponible en néerlandais. Ces pages ont été traduites automatiquement à des fins pédagogiques.

x

Immotokens is only available in Dutch. These pages have been automatically translated for educational purposes.

x

Investeren in cohousing in België kan een aantrekkelijke optie zijn, maar het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de fiscale implicaties. In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende aspecten van belastingen en fiscaliteit die van belang zijn voor investeerders in cohousing. Immotokens, als specialist in vastgoedinvesteringen, biedt via haar online platform de nodige ondersteuning en advies voor investeerders die zich op deze markt begeven.

Inleiding tot Cohousing en Fiscaliteit

Cohousing combineert privé wonen met gemeenschappelijke faciliteiten en ruimtes. Het is een groeiende trend in België, maar net als bij elke vastgoedinvestering, zijn er fiscale overwegingen die investeerders in gedachten moeten houden. De fiscaliteit rondom cohousing kan complex zijn, afhankelijk van de structuur van de investering en de locatie van het vastgoed.

Aankoopbelastingen en Kosten

Registratierechten en BTW

Bij de aankoop van vastgoed in België moet rekening gehouden worden met registratierechten en, in sommige gevallen, BTW. Cohousing-projecten kunnen als nieuwbouw beschouwd worden, wat impliceert dat er BTW betaald moet worden, in plaats van registratierechten. De huidige BTW-tarief op nieuwbouw in België is 21%.

Concrete Voorbeeld:

Stel, u koopt een aandeel in een cohousing-project in Vlaanderen voor €300.000. Als dit als nieuwbouw wordt beschouwd, zou u 21% BTW moeten betalen, wat neerkomt op €63.000 aan BTW.

Jaarlijkse Belastingen

Onroerende Voorheffing

In België is onroerende voorheffing een jaarlijkse belasting die geheven wordt op onroerend goed. Deze belasting is gebaseerd op het kadastraal inkomen (KI) van het vastgoed en varieert afhankelijk van de locatie en de gemeente.

Concrete Voorbeeld:

Het KI van uw cohousing-eigendom is vastgesteld op €1.200. In de gemeente waar uw eigendom zich bevindt, is de onroerende voorheffing vastgesteld op 2,5 keer het KI. Dit zou betekenen dat u jaarlijks €3.000 aan onroerende voorheffing zou moeten betalen.

nkomstenbelasting op Verhuur

Belastbaar Inkomen

De inkomsten die u genereert uit het verhuren van uw cohousing-eigendom zijn onderhevig aan belastingen. In België wordt dit belastbaar inkomen echter niet berekend op basis van de werkelijke huurinkomsten, maar op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen (KI), verhoogd met 40%.

Concrete Voorbeeld:

Stel dat het KI van uw cohousing-eigendom €1.200 is. Met een indexatiecoëfficiënt van bijvoorbeeld 1,7 en de verhoging van 40%, wordt het belastbaar inkomen berekend op (€1.200 x 1,7) x 1,4 = €2.856. Dit bedrag wordt bij uw andere inkomsten gevoegd en belast tegen de progressieve personenbelastingtarieven.

Meerwaardebelasting bij Verkoop

Belasting op Meerwaarde

Wanneer u besluit uw deel van het cohousing-project te verkopen, kunt u onderworpen worden aan de belasting op de meerwaarde. Deze belasting is van toepassing als de verkoop plaatsvindt binnen een bepaalde periode na aankoop (meestal 5 jaar) en als de verkoopprijs aanzienlijk hoger ligt dan de aankoopprijs.

Concrete Voorbeeld:

Als u uw cohousing-eigendom binnen 5 jaar na aankoop verkoopt met een winst van €50.000, dan zou deze meerwaarde belast kunnen worden tegen een tarief van 16,5% (plus gemeentelijke opcentiemen), wat neerkomt op een belasting van €8.250.

Fiscale Voordelen en Stimulansen

Belastingvermindering voor Energiebesparende Maatregelen

België biedt fiscale voordelen voor investeringen in energiebesparende maatregelen. Cohousing-projecten die investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen of betere isolatie kunnen hiervan profiteren.

Concrete Voorbeeld:

Als uw cohousing-project €20.000 investeert in zonnepanelen, zou u kunnen profiteren van een belastingvermindering van 30%, wat neerkomt op €6.000 minder te betalen belastingen.

Conclusie en Rol van Immotokens

De fiscaliteit rondom cohousing-investeringen in België is complex en vereist expertise voor een optimale benadering. Immotokens, als specialist in vastgoedinvesteringen, biedt via haar online platform de nodige tools en advies om u door dit fiscale landschap te leiden. Met Immotokens kunt u ervoor zorgen dat uw investering in cohousing niet alleen sociaal en ecologisch duurzaam is, maar ook fiscaal voordelig.

Investeren in cohousing brengt dus zowel uitdagingen als kansen met zich mee op fiscaal vlak. Een goede planning en kennis van de fiscale regels zijn essentieel om het maximale uit uw investering te halen. Immotokens staat klaar om investeerders te begeleiden en te ondersteunen bij elke stap, zodat zij met vertrouwen kunnen investeren in de Belgische cohousing-markt.

Wil je meer informatie?

Spreek met een van onze beleggingsadviseurs. We bezorgen je graag meer informatie of een rendementssimulatie. Vraag hieronder een kennismakingsgesprek aan.